Bruegelkring - Bruegel Foundation

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Doelstellingen

In de statuten van P. Bruegelkring vzw staat vermeld :
"De vereniging heeft tot doel aan volksontwikkeling te doen door het ontplooien en bevorderen van alle activiteiten die de kennis en uitstraling van Pieter Bruegel de Oude en zijn werk ten goede komen. In het bijzonder zullen alle activiteiten ondersteund worden die de band van P. Bruegel de Oude met zijn geboortedorp Grote-Brogel (Peer) onderstrepen."

 

 1.  
   a) wetenschappelijk onderzoek
  1. Alle bestaande theorieën over de geboorteplaats en afkomst van P. Bruegel verzamelen, vergelijken en kritisch evalueren.
  2. Het organiseren en coördineren van een multidisciplinair onderzoek over leven van Pieter Bruegel met een belangrijke focus op zijn mogelijke geboorteplaats. Binnen dit onderzoek zal ook nagegaan worden in welke mate de afkomst van de schilder een weerslag kan hebben op zijn artistiek oeuvre.
   b) leren en informeren
  1. De kring verzamelt in de mate van het mogelijke alles wat over Pieter Bruegel de Oude vanuit kunsthistorisch perspectief geschreven werd. Al deze werken kunnen door derden gratis geraadpleegd worden o.a. via de stedelijke bibliotheek van Peer.
  2. De resultaten van voornoemde studies zullen samengebracht en in boekvorm verspreid worden. Een wetenschappelijke redactie zal het geheel coördineren en synthetiseren.
  3. Verder verzorgt de P. Bruegelkring lezingen, diverse redactionele bijdragen en andere sociaal-culturele initiatieven die het leven en werk van Pieter Bruegel de Oude in de meest ruime zin uitdragen.
 2. Onderzoek naar de geboorteplaats van P. Bruegel de Oude