Bruegelkring - Bruegel Foundation

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

15° en 16° eeuw

Als het over de herkomst van P. Bruegel de Oude gaat, wordt door critici we eens geopperd dat een man van zijn niveau niet in een schijnbaar godverlaten en armoedig boerendorp kan geboren en getogen zijn.

 

Tijdens de 15° tot midden 16° eeuw kende Grote-Brogel een relatief grote welvaart. Vreemd eigenlijk voor een dorp waar landbouw niet echt lonend was op de schrale Kempense zandgronden.

 

Gelukkig was er de lakenbewerking en de daarmee gepaard gaande handel. De wol, afkomstig uit de lokale en destijds grootschalige schapenteelt, werd in vele huisweverijen verwerkt tot fijne stoffen.

 

Jan Baptist Grammaye, ooit op werkbezoek in Peer in opdracht van de aartshertogen Albrecht en Isabella, tekende het volgende op: "Er bloeit een aanzienlijke handel in wol en wel in die mate dat (de Perenaren) in Antwerpen stapelhuizen en hallen bezaten voor de maandelijkse uitvoer van lakenstoffen en driehonderd weefgetouwen telden. Dit leert me een lijst uit 1460…"

Uit andere geschreven bronnen weten we dat er naar verhouding vele Perenaren voor verschillende jaren naar het Italiaanse Florence trokken om er zich te bekwamen in verschillende wol-veredelingstechnieken. Het zal dan ook niemand verbazen dat de majestueuze kerktoren, daterend uit deze bloeiperiode, ook wel eens de woltoren werd genoemd.

Zonder twijfel deelden Grote-Brogel en andere omliggende dorpen mee in deze economische activiteit en relatief grote welvaart.

Documentatie: KAART Bruegel, met Peer en Bree, gekleurd, 1542